مدت تور:5 شب و 6 روز ویژه 4 مهر

تاریخ تور:  ۴ مهر ۱۳۹۳ تا ۱۰ مهر ۱۳۹۳

هواپیمایی: هوائی - قشم ایر